Dalton Kindcentrum Marimba.

Nieuwe ouders

Fijn dat u belangstelling heeft voor onze school. U bent van harte welkom!

De periode van de basisschool is een belangrijke periode in het leven van een kind. In die periode vertrouwt u uw kind toe aan de zorg van de leerkrachten van de basisschool en wellicht ook aan de pedagogisch medewerkers van de voor- en naschoolse opvang.
Een basisschool en opvang kies je dan ook met zorg, het moet goed voelen.De manier waarop wij met elkaar omgaan en lesgeven moet aansluiten bij uw ideeën over opvoeding.

We adviseren u om de tijd te nemen voor deze keuze. Om een goed beeld te krijgen, nodigen we u graag uit voor een afspraak. Tijdens een persoonlijk gesprek wordt u geïnformeerd over onze school, Dalton onderwijs en onze voor- en naschoolse opvang. U kunt vragen stellen en aansluitend laten we de school en opvang graag in bedrijf zien. Op die manier kunt u een gevoel krijgen bij onze school.

De kennismakingsgesprekken en rondleidingen worden op werkdagen verzorgd door Willemien van Deijne, directrice.
Voor het maken van een afspraak kunt u ons bereiken via de mail op 
w.vandeijne@kiemuden.nl of telefonisch op 0413-330165.                       


Wennen op school


Voor jonge kinderen is de overstap naar de basisschool soms best spannend. Om die stap zo goed mogelijk te laten verlopen mag uw kind maximaal vijf dagen komen wennen. Acht weken voordat uw kind vier jaar wordt, neemt de leerkracht van groep 1-2 contact met u op voor een kennismakingsgesprek en kunnen de dagen om te wennen afgesproken worden.


Instroom tijdens de basisschool tijd

Voor instroom van een kind dat al een basisschool bezoekt geldt het volgende:

U meldt telefonisch of via de mail dat u interesse heeft voor onze school. Tijdens een persoonlijk gesprek bespreekt u met de interne begeleider de ontwikkeling van uw kind. Tevens wordt de vraag gesteld of er speciale zorg voor uw kind nodig is. Daarover wordt contact gezocht met de huidige school. Dit is in het belang van ouders, kind en school omdat op deze manier de school kan inschatten of we de benodigde zorg kunnen bieden. Als u en de school vinden dat de goede zorg aan uw kind kan worden geboden, vindt de daadwerkelijke inschrijving plaats.
Zo weten alle partijen dat aan uw kind een goede start geboden kan worden omdat we weten wat uw kind nodig heeft. Vandaar de term Passend Onderwijs.


Vragen over de aanmelding?

Heeft u vragen over de aanmelding, neem dan gerust contact met ons op.

Hier kunt u het Inschrijfformulier downloaden.

Contact

Kindcentrum Marimba
Steenovenstraat 2

5402 HM  Uden
Tel: 0413-330165

e: w.vandeijne@kiemuden.nl

www.kcmarimba.nl

-
communicatie verloopt via Klasbord-app
de schoolcode is pcmarimba
meer info via de groepsleerkracht

Schooltijden:

ma. - di. - do. -vr.
08:30 - 14:15
wo:
8:30 - 12:30

Routeplanner >

Foto

Meer foto's >
Sitemap | Disclaimer | Links Privacy statement