Dalton Kindcentrum Marimba.

Beste ouders en kinderen,
Welkom op de groepspagina van groep 8!!


Groep 8 bestaat uit 24 kinderen.
Meester Ischa is er op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag. Op donderdag is Juffrouw Brechje in de klas aanwezig.

In groep 8 zijn we natuurlijk bezig met veel vakken en hebben regelmatig verschillende activiteiten. Rekenen, taal/spelling en  begrijpend lezen zijn de hoofdvakken. Maar ook wereld oriënterende vakken (aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkunde), gym, muziek, Engels, Blits (=informatieverwerking), stil en voorlezen, verkeer en schrijven staan op het dagelijkse lesrooster. Ook creatief komt natuurlijk aan bod.

Een belangrijk onderdeel is de weektaak, waarin al deze vakken aanbod komen en waarin de kinderen dit zelf inplannen en proberen af te krijgen in één week. 

Alle kinderen doen een boekbespreking en een spreekbeurt. Voor de groep 8 kinderen zal dit zijn door te kiezen uit een lijst met wat lastigere onderwerpen. 

De kinderen werken zelfstandig of samen aan de opdrachten. Ze leren daardoor verantwoordelijkheid nemen, zelfstandigheid ontwikkelen, samenwerken en reflecteren. 

Onze gymlessen zijn op dinsdag ochtend en op donderdagochtend in Muzerijk.

Foto's van verschillende activiteiten zullen regelmatig geplaatst worden in klasbord, waar ouders een inlog van hebben. Ook zal daar de agenda worden bijgehouden.
Deze omgeving is alleen zichtbaar voor de ouders van onze groep en zo voldoen we dus aan de AVG regels. Ook kunt u uw zoon of dochter ziek melden in klasbord, of contact leggen met één van de leerkrachten.

Groetjes van ons allemaal!

Contact

Kindcentrum Marimba
Steenovenstraat 2

5402 HM  Uden
Tel: 0413-330165

e: w.vandeijne@kiemuden.nl

www.kcmarimba.nl

-
communicatie verloopt via Klasbord-app
de schoolcode is pcmarimba
meer info via de groepsleerkracht

Schooltijden:

ma. - di. - do. -vr.
08:30 - 14:15
wo:
8:30 - 12:30

Routeplanner >

Foto

Meer foto's >
Sitemap | Disclaimer | Links Privacy statement