Dalton Kindcentrum Marimba.

Waarom Dalton?

Wij leren kinderen vaardigheden die hen goed voorbereiden op hun toekomst.
We leren de kinderen het zelf te doen. 

Dalton vergroot het eigenaarschap en de betrokkenheid van kinderen.
Dalton geeft duidelijke kaders en loopt als rode draad door ons onderwijs.

Marimba is een basisschool voor Daltononderwijs. Ieder kind is welkom op onze school. Wij willen alle kinderen de ruimte geven hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. We werken volgens de principes van het Daltononderwijs. 

Het uitgangspunt daarbij is het creëren van eigenaarschap bij de leerlingen. Door de leerling (mede)eigenaar te maken van het eigen leerproces wordt de betrokkenheid vergroot en weet het kind waarom het bepaalde stappen moet zetten om verder te kunnen. 

Dit doen we onder andere door te werken met een (week) taak. Daarin staat 'op maat' wat de leerling die week moet doen. Het aanbod en de instructies zijn zoveel mogelijk afgestemd op de onderwijsbehoefte van het kind. Er vinden regelmatig reflectiegesprekjes plaats tussen de leerling en leerkracht, waarin bepaald wordt wat er nodig is om verder te komen. De rol van de leerkracht is daarbij heel belangrijk. De leerkracht begeleidt de kinderen in hun ontwikkeling en geeft sturing waar nodig. 

De principes van Dalton zijn:

Zelfstandigheid
Samenwerken
Verantwoordelijkheid 
Effectiviteit/ doelgerichtheid
Reflectie

Ons motto is:  'loslaten wat kan, vasthouden wat moet!'

Als Daltonschool maken wij deel uit van de Nederlandse Vereniging voor Daltononderwijs. Eens in de vier jaar vind er een visitatie plaats om te bepalen of we nog voldoen aan de, door Dalton gestelde, eisen.
Meer informatie over Dalton kunt u vinden op: www.dalton.nl


                                           
     

Contact

Kindcentrum Marimba
Steenovenstraat 2

5402 HM  Uden
Tel: 0413-330165

e: w.vandeijne@kiemuden.nl

www.kcmarimba.nl

-
communicatie verloopt via Klasbord-app
de schoolcode is pcmarimba
meer info via de groepsleerkracht

Schooltijden:

ma. - di. - do. -vr.
08:30 - 14:15
wo:
8:30 - 12:30

Routeplanner >

Foto

Meer foto's >
Sitemap | Disclaimer | Links Privacy statement