Dalton Kindcentrum Marimba.

Samenwerken

Om later als volwassene te kunnen deelnemen aan de samenleving moet je leren samenwerken. Ook met mensen die je niet zelf kiest. Daarom wordt op Marimba veel aandacht besteed aan het samenwerken en samen spelen. Meestal gaat het om leerlingen uit dezelfde klas die samen een opdracht uitvoeren, maar ook gebeurt het dat leerlingen van verschillende leeftijden samenwerken. Al doende leren ze te luisteren naar elkaar en respect te hebben voor elkaar. In de praktijk kunt u dit terugzien in het maatjeswerk, de samenwerkopdrachten, de schoolbrede thema's en ateliers.

Verantwoordelijkheid
Is noodzakelijk om eigen keuzes te kunnen maken, eigen wegen te vinden. Maar dat betekent niet dat alles zomaar kan en mag. In het Dalton onderwijs leert een kind om te gaan met de eigen verantwoordelijkheid. Uitgangspunt is het vertrouwen in de eigen kracht van ieder kind. We werken met duidelijke kapstokregels en schoolafspraken. Iedere groep vertaalt deze regels naar goede werkafspraken voor hun eigen klas. We betrekken de kinderen zoveel mogelijk bij schoolontwikkelingen. Dit doen we bijvoorbeeld door de inzet van een leerlingraad.

Zelfstandigheid
Het Dalton onderwijs wil kinderen vormen tot volwassenen die zelfstandig kunnen denken en handelen. Daarvoor is nodig dat kinderen leren hoe je informatie verzamelt, hoe je zaken op waarde kunt schatten en hoe je keuzes maakt. Daarin zal ieder mens verschillen, en daar houdt het daltononderwijs rekening mee. Ieder kind heeft recht op optimale kansen om zichzelf te ontwikkelen. Op onze school is dit duidelijk terug te zien in het werken met een (week)taak.

Reflectie
Door kritisch naar zichzelf te kijken, kunnen kinderen leren in te schatten wat ze nodig hebben om zichzelf te blijven ontwikkelen en verbeteren. Hierbij is het belangrijk om open te staan voor feedback. Dat geldt natuurlijk ook voor de leerkrachten die hierin een voorbeeldrol hebben. Reflectie heeft daarom een belangrijke plek op Marimba. Regelmatig vinden er reflectiegesprekken plaats tussen leerkracht en leerling maar ook met de hele klas. De kinderen hebben een portfolio waarin ze werk verzamelen waar ze trots op zijn en waarmee ze kunnen laten zien wat ze geleerd hebben.

Doelgericht
Werken vanuit doelen, maakt leren betekenisvol. Wanneer kinderen weten waarom ze iets aan het leren zijn en wat er van ze verwacht wordt, verhoogt dat de betrokkenheid en leeropbrengst. Op Marimba worden de leerdoelen zichtbaar gemaakt op de weektaak en in de klas. Ook vullen de kinderen eigen leerdoelen in. In de knaplabs kunnen kinderen ontdekkend bezig zijn met uitdagende opdrachten binnen een thema. Het leert de kinderen creatief te denken, eigen leervragen te stellen, verbinding te zien tussen verschillende vakgebieden en wat ze geleerd hebben toe te passen. Dit sluit aan bij de verschillende leerstijlen van kinderen.

 

 

Contact

Kindcentrum Marimba
Steenovenstraat 2

5402 HM  Uden
Tel: 0413-330165

e: w.vandeijne@kiemuden.nl

www.kcmarimba.nl

-
communicatie verloopt via Klasbord-app
de schoolcode is pcmarimba
meer info via de groepsleerkracht

Schooltijden:

ma. - di. - do. -vr.
08:30 - 14:15
wo:
8:30 - 12:30

Routeplanner >

Foto

Meer foto's >
Sitemap | Disclaimer | Links Privacy statement