Samenwerken met ouders

Ouderpanel 

We horen graag de ideeën en meningen van ouders. Want samen maken we het Kindcentrum een fijne plek voor kinderen. In ouderpanels denken ouders mee over zaken als verkeersveiligheid, communicatie, schooltijden, rapportage en welbevinden. De ouderpanels komen onder leiding van de directeur en de leerkracht bij elkaar. 

Ouderraad 

De ouderraad denkt mee en helpt mee bij leuke activiteiten en vieringen op Marimba. 

Klasbord 

Voor communicatie met ouders gebruiken we de app Klasbord. Om je hiervoor aan te melden, heb je een koppelcode nodig. Deze code krijgen de kinderen op papier mee naar huis bij de start in groep 1-2. In Klasbord vind je ook de agenda met alle activiteiten van ons kindcentrum.  

Nieuwsbrief Marimbazuin

Ieder maand staat onze nieuwsbrief Marimbazuin in Klasbord. In deze brief vind je een overzicht van actuele zaken die op ons kindcentrum spelen. 

Informatiemiddag

Ieder jaar organiseren we in september een informatiemiddag. Je krijgt dan de belangrijkste informatie over het nieuwe schooljaar, het onderwijs en over de groep van jouw kind. 

Gesprekken 

Vanaf groep 1 hebben we kind-ouder gesprekken. In deze  ’15-minuten’ gesprekken staat het kind centraal. Samen kijken we naar de doelen die het kind zelf heeft opgesteld en praten we over zijn/haar ontwikkeling. 

In groep 7 hebben we pré-adviesgesprekken en in groep 8 adviesgesprekken.

Contact

Wil je iets (belangrijks) bespreken met de leerkracht, dan kun je daarvoor altijd een afspraak maken na schooltijd.