Dalton Kindcentrum Marimba.

Wij werken met Kanjertraining!

Wij willen graag dat alle kinderen en leerkrachten met plezier naar school komen.
Een veilige, vertrouwde leeromgeving en wederzijds respect is daarvoor heel belangrijk.
Daarom werken wij met Kanjertraining.

De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief). 

De Kanjertraining is in 1996 begonnen als een ouder-kindtraining. Inmiddels is de training uitgegroeid tot een volwaardige methode voor het basis- en voortgezet onderwijs en streven we de volgende doelen na:

- Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
- Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
- Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
- Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
- Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
- Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie. 

De Kanjertraining is opgenomen in de database van het NJi als effectief volgens goede aanwijzingen bij pestproblematiek en het aanleren van sociale vaardigheden. De methode kent een leerlingvolgsysteem dat erkend is door de Cotan en door de onderwijsinspectie gebruikt kan worden om de sociale opbrengsten bij kinderen te meten. 

De Kanjertraining is in feite dan ook meer dan alleen een methode, het vormt voor scholen de leidraad om pedagogisch beleid te maken. Kanjertraining helpt leerkrachten om anders te kijken naar het gedrag van kinderen. 

Gaat er dan nooit meer iets mis op Kanjerscholen, heerst er altijd rust en vrede? 

Nee, maar Kanjertraining kan wel helpen om problemen bespreekbaar te maken en te zoeken naar oplossingen die goed zijn voor alle partijen.
Een goede samenwerking met ouders is cruciaal. We betrekken ouders bij de Kanjertraining door het organiseren van informatieavonden en ouder-kindlessen. 


                              Kijk voor meer informatie op: www.kanjertraining.nl


Contact

Kindcentrum Marimba
Steenovenstraat 2

5402 HM  Uden
Tel: 0413-330165

e: w.vandeijne@kiemuden.nl

www.kcmarimba.nl


Schooltijden:

ma. - di. - do. -vr.
08:30 - 14:30


wo:
8:30 - 12:30

Op vrijdagmiddag vanaf 12:00 is groep 1-2 vrij

Routeplanner >

Agenda

No events to display.
Jaaragenda >

Foto

Meer foto's >
Sitemap | Disclaimer | Links